#ภาพรวมอาหาร และสินค้าเกษตร board icon

ทั้งหมด : 574 รายการ

 • กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า การส่งออกของไทยในเดือนมีนาคม 2554 มีมูลค่า 21,259.2 ล้านดอลลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 30.88% ซึ่งเป็นสถิติสูงสุดในประวัติการณ์ ทำให้การส่งออกไตรมาสแรกปี 2554 มีมูลค่ารวม 56,874.4 ล้านดอลลลาร์สหรัฐ ขยายตั...

  calendar icon21.04.2011
 • คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขการตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาของสินค้าอาหารเฉพาะที่มีแหล่งกำเนิดจากสัตว์ (ไม่ปรับใช้กับสินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากพืชและสัตว์ผสมกัน) โดยกำหนดให้ผู้ขายต้องส่งมอบข้อมูลเกี่ยวกับ...

  calendar icon10.04.2011
 • กระทรวงพาณิชย์ ปรับเพิ่มเป้าการส่งออกปี 2554 เป็น 2.19 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 12% จากเดิมตั้งเป้าขยายตัวไว้ที่ 10% เนื่องจากตลาดสำคัญมีแนวโน้มขยายตัวสูง อาทิ ตลาดอาเซียนขยายตัว 23% จีน 20% และอินเดีย 18% ขณะที่ตลาดท...

  calendar icon04.04.2011
 • องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) เปิดเผยว่า ดัชนีราคาอาหารเดือนกุมภาพันธ์ 2554 อยู่ที่ 236 จุด เพิ่มขึ้น 2.2% จากเดือนมกราคม 2554 และเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นเดือนที่ 8 เนื่องจากสต็อกธัญพืชหลายชนิดยังอยู่ในระดับต่ำ...

  calendar icon03.04.2011
 • ดัชนีราคาอาหารโลกขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 7 และขยับขึ้นไปแตะระดับ 231 จุดในเดือนมกราคม 2554 ซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์นับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกสถิติในปี...

  calendar icon02.04.2011
 • สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) คาดว่าการส่งออกของธุรกิจ SMEs ปี 2554 จะมีมูลค่า 1.83 ล้านล้านบาท ขยายตัว 6.5-7.5% ชะลอลงจาก 7.7% ในปี 2553 เนื่องจากเศรษฐกิจกลุ่ม G3 (สหรัฐฯ EU และญี่ปุ่น) ยังมีความเปร...

  calendar icon01.04.2011
 • ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประเมินความเสียหายจากปัญหาน้ำท่วมใหญ่ภาคใต้ต่อเศรษฐกิจอยู่ที่ราว 5-7 พันล้านบาท แบ่งเป็นความเสียหายต่อทรัพย์สินและอาคาร 1,000-2,000 ล้านบาท ปศุสัตว์และสินค้าเกษตร โดยเ...

  calendar icon31.03.2011
 • สภาพอากาศที่มีฝนตกสลับกับอากาศหนาวจัด สร้างความเสียหายแก่พืชเกษตรในภาคเหนือ อาทิ ข้าวนาปรังซึ่งอยู่ในช่วงเก็บเกี่ยวจมน้ำเน่าเสียหาย เผชิญกับโรคราและเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลระบาดในนาข้าว ขณะที่ส่วนที่เก็บเกี่ยวได้ทันก็มีความช...

  calendar icon30.03.2011
 • ด่านศุลกากรแม่สอด ประเมินว่าการที่รัฐบาลพม่าปิดด่านชายแดนแม่สอด-เมียวดีตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2553 จนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้มูลค่าการค้าชายแดนสูญเสียไปราว 9,000-10,000 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีสัญญาณว่ารัฐบาลพม่าจะกลับ...

  calendar icon28.03.2011
 • สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) ประเมินผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวและสึนามิในประเทศญี่ปุ่นต่อผู้ส่งออกไทย พบว่าช่วง 3 เดือนแรกอาจกระทบรุนแรง เนื่องจากภาคการผลิตและระบบโลจิสติกส์ในพื้นที่ประสบภัยต้องหยุดชะงัก โดยเ...

  calendar icon28.03.2011